Основний напрям: Моделювання інноваційних систем

Науковий результат (знання, відповідне вимогам достовірності та практичної цінності, сформульоване у вигляді твердження (положення), яке раніше не було відоме і не зафіксоване у світовій літературі та практиці).