Актуальні напрями і теми

Темп стрільби у п’яту мішень олімпійської вправи МП-8: M – середнє значення, сек.; V – вертикальне відхилення від центру мішені, tp (твіп); H – горизонтальне відхилення від центру мішені, tp (твіп); Max – максимум, сек.; Min – мінімум,

І. Проектування, розробка та впровадження інтернет-орієнтованого науково-методичного забезпечення фізичної культури і спорту

II. Modelowanie systemów zdrowotnych; Utajone czas reakcji wzrokowo-ruchową 

w:
 • turystyce

 • rekreacji

 • hotelarstwie

 • gastronomii

 • uzdrowiskach

 • medycynie
ІІI. Візуалізація и експрес-аналіз просторово-часових параметрів техніко-тактичних дій спортсменів

1.Методика реєстрації технічних дій спортсменів

 • Засоби реєстрації технічних дій спортсменів
 • Методи реєстрації технічних дій спортсменів
 • Відеореєстрація техніко-тактичних дій спортсменів

2. Ключові техніко-тактичні дії в обраному виді спорту

3. Візуалізація просторово-часових параметрів техніко-тактичних дій спортсменів

 • Відеореєстрація ключових техніко-тактичних дій спортсменів у обраній вправі (відеозйомка вправи)
 • Створення бази даних з таблицею і формою з власним фото
 • Підготовка статичної відеограми технічних дій спортсменів
 • Опрацювання динамічної відеограми техніко-тактичних дій спортсменів
 • Інтерактивні моделі візуалізації та аналізу просторово-часових параметрів техніко-тактичних дій спортсменів
 • Визначення просторово-часових параметрів техніко-тактичних дій спортсменів

4. Експрес-аналіз просторово-часових параметрів техніко-тактичних дій спортсменів

 • Аналіз ключових техніко-тактичних дій спортсменів на прикладі статичної відеограми
 • Аналіз ключових техніко-тактичних дій спортсменів на прикладі динамічної відеограми
 • Експрес-аналіз просторових параметрів техніко-тактичних дій спортсменів

5. Практичні рекомендації для наукового забезпечення підготовки спортивного резерву в обраному виді спорту

 • Визначення модельних характеристик техніко-тактичних дій спортсменів
 • Практичні рекомендації з корекції тренувального процесу