Електронні препринти

Препринт: Наукове видання, що містить працю (або її частину) попереднього характеру, опубліковану до виходу у світ видання, в якому її має бути вміщено.
Препринти випускаються у світ до основної публікації у рецензованому науковому журналі з метою реєстрації пріоритету авторів