На сайті обговорюються актуальні проблеми науково-методичного забезпечення фізичної культури і спорту
Електронна пошта: info@sportscience.org.ua

Напрями діяльності лабораторії

Основні розділи

  • Визначення модельних характеристик техніко-тактичних дій спортсменів
  • Засоби реєстрації техніко-тактичних дій спортсменів
  • Методи реєстрації техніко-тактичних дій спортсменів
  • Експрес-аналіз просторово-часових параметрів техніко-тактичних дій спортсменів
  • Виявлення ключових техніко-тактичних дій спортсменів
  • Бази даних про олімпійські види спорту

Наукові фахові видання України у галузі спорту

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту
Физическое воспитание студентов
Слобожанський науково-спортивний вісник
Спортивна наука України
Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві
Спортивний вісник Придніпров'я
Молода спортивна наука України
Фізична активність, здоров'я і спорт

Наукові фахові видання з усіх спеціальностей

Перелік наукових фахових видань України Перелік наукових фахових видань України (281.9 kB)