Загальна інформація

Співпраця з читачами у напрямку підвищення рівня науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів.

  http://sportscience.org.ua/index.php/University.html