Сайт працює як інтернет-лабораторія науково-методичного забезпечення підготовки у спорті. Приклад.
Адресу електронного наукового фахового видання СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ переведено у видавничо-редакційний відділ ЛДУФК у зв'язку з переходом на видавничу систему Open Journal Systems:Наукові фахові видання ЛДУФК

Наукові фахові видання з усіх спеціальностей

Перелік наукових фахових видань України Перелік наукових фахових видань України (281.9 kB)

Напрями діяльності лабораторії

Основні розділи

  • Засоби реєстрації техніко-тактичних дій спортсменів
  • Методи реєстрації техніко-тактичних дій спортсменів
  • Рєестрація и експрес-аналіз просторово-часових параметрів техніко-тактичних дій спортсменів
  • Аналіз ключових техніко-тактичних дій спортсменів
  • Визначення модельних характеристик техніко-тактичних дій спортсменів
  • Створення бази даних