Сайт працює як інтернет-лабораторія науково-методичного забезпечення підготовки у спорті. Приклад.
Електронне наукове фахове видання Спортивна наука України переведено на сайт ЛДУФК.

Напрями діяльності лабораторії

Основні розділи

  • Визначення модельних характеристик техніко-тактичних дій спортсменів
  • Засоби реєстрації техніко-тактичних дій спортсменів
  • Методи реєстрації техніко-тактичних дій спортсменів
  • Експрес-аналіз просторово-часових параметрів техніко-тактичних дій спортсменів
  • Виявлення ключових техніко-тактичних дій спортсменів
  • Бази даних

Реєстрація мікрорухів у площині X; Y; Z

Інтерактивна система реєстрації мікрорухів кисті у фазі напоготівки: 1 – модель правої кисті; 2 – величини рухів по вісі X, мм; 3 – реєстрація по вісі Y; 4 – позиція по вісі Z; 5 – швидкість руху, мм/сек.
Запропоновано комп'ютеризовану систему вимірювання мікрорухів стрільця-спортовця у сагітальній площині Z (разом з X та Y), що раніше не було відомо і не зареєстровано у науковій літературі та практиці

Наукові видання України у галузі спорту

Спортивна наука України
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту
Физическое воспитание студентов
Слобожанський науково-спортивний вісник
Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві
Спортивний вісник Придніпров'я
Молода спортивна наука України
Фізична активність, здоров'я і спорт

Наукові фахові видання з усіх спеціальностей

Перелік наукових фахових видань України Перелік наукових фахових видань України (281.9 kB)